Ergonomsko urejeno delovno mesto

Z ureditvijo delovnih mest po ergonomskih načelih odstranimo ovire za varno delovno uspešnost. Svojim sodelavcem zagotovimo delo, ki je v okviru njihovih zmogljivosti.

Izboljšanje delovnega mesta po načelih ergonomije ključno prispeva h konkurenčnosti podjetja na trgu, zaposlenim pa zagotavlja boljšo delovno izkušnjo, saj so pri delu bolj motivirani in zadovoljni – takšni zaposleni so tudi učinkovitejši in produktivnejši. Delodajalcu zagotavljajo manjše stroške zaradi bolniških odsotnosti, kvalitetnejše storitve in produkte ter celo večji ugled podjetja. Zato so izbira pisarniških stolov in stojal za prenosnike zelo pomembna izbira.

  • Ergonomsko urejeno delovno mesto zmanjšuje stroške

S sistematičnim zmanjševanjem ergonomskih dejavnikov tveganja lahko preprečimo veliko stroškov. Potrebno je poudariti, da so posredni stroški lahko tudi do dvajsetkrat večji od neposrednih stroškov poškodb in bolniških odsotnosti.

  • Ergonomsko urejeno delovno mesto izboljša produktivnost

Dobre ergonomske rešitve bodo vedno izboljšale produktivnost. Z načrtovanjem dela, ki omogoča pravilno držo, manj napora, manj ponavljajočih se gibov in pravilno razdaljo bralne površine od oči, postane delovno mesto učinkovitejše, saj so zaposleni lahko bolj produktivni. To lahko urediti z pravilno izbiro pisarniškega stola.

  • Ergonomsko urejeno delovno mesto izboljšuje kakovost dela

Neustrezno urejena delovna mesta vodijo do utrujenih in neproduktivnih delavcev, ki svojega dela ne morejo opravljati po svojih najboljših močeh. Kadar delovne naloge preveč fizično obremenjujejo delavca, ta najverjetneje ne bo mogel ustrezno opravljati svoje službe za katero je usposobljen.

  • Ergonomsko urejeno delovno mesto izboljša zavzetost in sodelovanje zaposlenih

Zaposleni opazijo, ko se podjetje trudi, da bi zagotovilo dobro zdravje in varnost svojih zaposlenih. Če zaposleni niso utrujeni in se na svojem delovnem mestu počutijo prijetno, se poveča tudi njihovo medsebojno sodelovanje, saj so bolj samozavestni in zadovoljni.

  • Ergonomsko urejeno delovno mesto ustvarja boljšo varnostno kulturo

Zdravi zaposleni so naše najbolj dragoceno bogastvo! Ustvarjanje in spodbujanje kulture varnosti in zdravja na delovnem mestu bo vodilo do pozitivnih sprememb v podjetju – na vseh področjih.

Vložek v ergonomske ukrepe NI STROŠEK, temveč je DOLGOROČNA INVESTICIJA.

Sorodne novice